ฝนตกที่กาฬสินธุ์

ฝนตกที่กาฬสินธุ์ ทำให้น้ำไหลเติมลงเขื่อนลำปาวอีก 12 ล้าน ลบ.ม.

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามเหตุการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงระยะนี้ได้มีฝนตกลงมารอบๆใกล้เขื่อนทำให้เริ่มมีน้ำไหลเข้าเขื่อน โดยฝนที่ตกลงมาใช้ให้เกิดน้ำไหลเข้าเขื่อนราว 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งล่าสุดเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 620 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 31 ของความจุอ่าง

นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยโครงงานส่งน้ำรวมทั้งบำรุงรักษาลำปาว เผยออกมาว่า ฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาวแล้ว เป็นสัญญาณที่ดีที่จะมีน้ำกักเก็บเป็นน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งสิ้นปีที่จะถึง ซึ่งทางเขื่อนลำปาวจะประเมินเหตุการณ์น้ำตลอดเวลา เพื่อจะทำจัดแบ่งน้ำอย่างมีระบบ โดยเขื่อนลำปาวยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 1,359 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 68 ของความจุอ่าง โดยเขื่อนลำปาวได้ลดการส่งน้ำตามคลองส่งน้ำเหลือวันละ 2.85 ล้านลูกบาศก์เมตร และก็ยังมิได้ระบายตามลำน้ำสายหลัก ไม่เป็นการเพิ่มเติมน้ำตามลำน้ำสาขาเป็นการลดการเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมรอบๆท้ายเขื่อน.

ใส่ความเห็น

*