PM2.5 ปลุกเยาวชนไทยใส่ใจภัยฝุ่น ด้วยเหตุว่าลมหายใจของเด็กเป็นลมหายใจของสังคม 

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด จัดกิจกรรมในโครงการ “Write to Breathe” ครั้งที่ โดย มณีนภา ดวงดารา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

 กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศในระดับวิกฤต ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กที่นี่น่าเป็นห่วง

นอกเหนือจากการมอบเครื่องฟอกอากาศเพื่อ ให้เด็กมีอากาศ ที่สะอาดหายใจ พวกเรายังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กเกี่ยวกับอันตรายของฝุ่นผง PM2.5 

ตลอดจนขั้นตอนการดูแลตัวเองให้ปลอดภัย อีกทั้งเปิดโอกาสให้น้องๆส่งเสียงเรียกร้องสิทธิที่เด็กและเยาวชนไทยควรจะได้รับ

นั่นเป็นสิทธิในการได้อยู่ท่ามกลางอากาศที่สะอาดและหายใจอย่างเต็มปอด ผ่านการเขียนระดมความคิดจากความรู้

ที่ได้จากการร่วมกิจกรรม เพื่อสะท้อนไปยังผู้ใหญ่ในสังคมให้ร่วมกันรักษาสิทธินี้

ให้พวกเขาด้วยการร่วมแรงช่วยเหลือกันแก้ไขนี้อย่างเอาจริงเอาจัง ก็เลยเป็นที่มาของชื่อโครงการ Write to Breathe

ใส่ความเห็น

*